مهمانان و حضار در رویداد

- مدعوین دانشگاهی وکارآفرینی - روسای دانشکده ها ودانشگاه ها - اساتید دانشگاهی - مدیران شرکت های سرمایه گذاری - مدیران شتاب دهنده ها - نمایندگان اپراتورهای موبایل - نمایندگان انجمن ها وبخش های خصوصی کارآفرینی - نمایندگان اتاق های بازرگانی - مدیران پارک های علم وفن آوری - افراد دارای ایده های استارت آپی - دانشجویان - گروه منتورها - معرفی برترین ها - سرمایه گذاران خطرپذیرVC - سرمایه گذاران فرشته AC - شتاب دهنده ها - حامیان برنامه