چگونگی حضور تیم ها دراین رویداد

هریک از تیم های استارت آپی ، با تعیین ترکیب خود می توانند دراین رویداد حضور یابند .براساس تجربه ی ما بهتراست ترکیب این تیم ها شامل تخصص های زیر باشد : - برنامه نویس - تحلیل گربازار وکسب وکار - تحلیل گر مالی - منتور وکوچ ( راهبر) - ایده پردازان پس از حضور درمحل برگزاری رویداد وثبت نام اعضای تیم ها وپس از برگزاری مراسم افتتاحیه ، هریک از تیم ها در محل های از پیش تعیین شده مستقرشده وکار خود را آغاز می نمایند .لازم به یادآوری است که پذیرایی وغذای تیم ها ونیز تامین محل واینترنت به عهده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی خواهد بود . همه ی تیم ها در عصر روز سوم (جمعه) باید بتوانند جهت حضور در فرآیند ارزیابی خروجی های زیر را به هیات برگزاری رویداد ارایه نمایند : - مستندات تحلیلی وDFD - طرح بیزینس مدل یا بوم مدل کسب وکار ومدل درآمدی استارت آپ - طرح کسب وکار برروی فایل اکسل - MVP یا Minimum Viable Product یا حداقل محصول پذیرفتنی (برای محصولات در زمینه it الزامی ست)