برنامه اجرایی دومین رویداد

استارت آپ ویکنددانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، یک برنامه سه روزه آخر هفته است، که در آن گروهی ازکارشناسان ، مدیران، صاحبنظران ، توسعه‌دهندگان استارت آپ ها ، علاقه‌مندان به راه‌اندازی شرکت‌ نوپا، هنرمندان حوزه گرافیک و صاحبان ایده با هم جمع می‌شوند و تیم‌هایی تشکیل می‌دهند تا یک شرکت نوپای جدید راه‌اندازی و نمونه اولیه‌ای از کار خود ارائه نمایند، و در انتهای آخرین روز، ماحصل کار خود را به داوران مسابقه ارائه دهند. این مدل راه‌اندازی کسب‌وکار به سرعت در شهر‌های جهان گسترش پیدا کرده است . اولین رویداد استارت آپ ویکند دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در آذرماه سال 1397 وبا شرکت بیش از 300 تیم استارت اپی تشکیل که طی آن 9 تیم برترشناسایی شده وبه سه تیم اول جوایزنقدی تعلق گرفت . دومین رویداد استارت آپ ویکند دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، طی مدت 3 روز ودر روزهای 27 تا 29 آذرماه 1398 برگزار خواهدشد . در این برنامه سخنرانان، مربیان، کسب‌وکارهای نوپا، نمایندگان شرکت‌های بزرگ ، کوچک ومتوسط حضور یافته و نمایندگان شرکت های سرمایه‌گذاردر آن حضور خواهند داشت . از این نظر، این برنامه فرصت بسیار خوبی برای‌ شناخته شدن جوانان صاحب ایده و دارای پتانسیل رشد است. همچنین تجربه این کار گروهی، باعث ایجاد پیوند محکمی بین اعضای تیم‌ها می‌شود و بسیاری از تیم‌ها پس از اتمام برنامه به همکاری با یکدیگر ادامه می‌دهند تا یک استارت‌آپ فعال شکل دهند. دربرنامه جنبی این رویداد، پیش بینی های لازم برای اعطای جایزه استارت آپ های ایرانی نیز به استارت آپ های موفق پیش بینی شده است .