جوایزتیم های برتر

۰۶ آذر ۱۳۹۸ | ۲۲:۲۰ کد : ۱۵۳۲۳ اطلاعیه رویدادها
تعداد بازدید:۱۷۸
جوایزتیم های برتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، به سه تیم برترواول که توسط گروه ارزیابان تعیین می گرددجوایز نقدی زیر را پرداخت خواهد نمود :

- تیم اول: مبلغ 60/000/000ریال

- تیم دوم: مبلغ 50/000/000ریال

- تیم سوم : مبلغ40/000/000ریال

به شش تیم بعدی نیز هدایایی نفیش شامل کمک هزینه سفرهای زیارتی پرداخت خواهد شد .


( ۱ )

نظر شما :